คำคมคำสอน

 

คำคมคำสอน

เ ร า…บอกว่า เ ร า รู้ จั ก ตั ว เ อ ง…!!!
แต่ เรารู้จักตัวเองเพียง…เปลือกนอก
เราไม่เคย มองเห็นตัวตน…ด้านในของเรา
เราได้แต่ปล่อยให้ความคิดคนอื่น…ครอบงำตัวเรา
ปล่อยให้สภาพแวดล้อม…กำหนดบุคลิก
และ นั่งรอโชคชะตา…กำหนดรูปแบบชีวิต
ไปตามความเคยชิน…ที่เราคุ้นเคย…
นี่หรือ…คือ…ก า ร รู้ จั ก ตั ว เ อ ง…..

(หลวงปู่ขาล ฐานวโร)

คำคม

คำคม

 

คำคม

 

คำคม

 

คำคม

 

คำคม

 

คำคม

 

คำคม

 

 

พบหน้านี้จากคำว่า:

{,คำคม คําด่าแรงๆ}

เรื่องนี้แนะนำให้คุณ

 • คำคมให้กำลังใจคำคมให้กำลังใจ
  คำคมให้กำลังใจ คำคมให้กำลังใจ  ทุกคนมีปัญหาด้วยกั...
 • คำคมโดนโดนคำคมโดนโดน
  คำคมโดนโดน คำคมโดนโดน  คำพูดของเรานี่แหละที่สร้าง...
 • คำคม29คำคมสอนใจ
      คำคมสอนใจ เตือนสติ ให้แง่คิด ใ...
 • คำคมคนดีคำคมคนดี
  คำคมคนดี คำคมคนดี  สอนใจให้เป็นคนดี ไม่เสแสร้ง เป...
 • คำคม33คำกลอน คำคม
      คำกลอน สอนใจ คำคม อ่านสนุก คติ...
 • คำกลอนสอนใจคำกลอนสอนใจ
  คำกลอนสอนใจ คำกลอนสอนใจ  คนทุกคนเลยผิดพลาดกันทั้ง...
 • คำคม82คำกลอนคำคม
    คำคม คำกลอน   ...
 • คำคมสอนใจคำคมสอนใจ
  คำคมสอนใจ คำคมสอนใจ  บางครั้งใจก็ไม่สงบ  มันว้าวุ...
 • คำคม143คำคมเด็ด
      คำคมเด็ดๆ กลอนความรัก ความเศร้...
 • คำคมดีดีคำคมดีดี
  คำคมดีดี คำคมดีดี  ให้ข้อคิด ให้กำลังใจ  หากปล่อย...
 • คำคม169คำคม ข้อคิด
      คำคมดีๆ ให้ข้อคิดดีๆค่ะ ...
 • คำคมธรรมะคำคมธรรมะ
  คำคมธรรมะ คำคมธรรมะ  ทำใจให้มั่นคง  ทำความดี ละเว...
 • คำคม174คำคม
      คำคม คำกลอน นำพาความคิดดีๆ ...
 • คำคมตัดใจคำคมตัดใจ
  คำคมตัดใจ คำคมตัดใจ  บางครั้งคบๆกันไป ความรักก็ไม...
 • คำคม210คำคม ข้อความ
      คำคม ข้อความ ให้แง่คิด แก้ปัญห...
 • คำคมเตือนสติคำคมเตือนสติ
  คำคมเตือนสติ คำคมเตือนสติ  คนที่ประสบความสำเร็จที...
 • คำคม213คำคม อบอุ่น
      คำคม อุ่นใจ คลายเหงา ความแห...
 • คำคม11กลอนคำคม
    คำคมโดนใจ ให้แง่คิด เตือนสติ ให้กำลังใจ ...

Comments are closed.