คำคมคำสอน

 

คำคมคำสอน

เ ร า…บอกว่า เ ร า รู้ จั ก ตั ว เ อ ง…!!!
แต่ เรารู้จักตัวเองเพียง…เปลือกนอก
เราไม่เคย มองเห็นตัวตน…ด้านในของเรา
เราได้แต่ปล่อยให้ความคิดคนอื่น…ครอบงำตัวเรา
ปล่อยให้สภาพแวดล้อม…กำหนดบุคลิก
และ นั่งรอโชคชะตา…กำหนดรูปแบบชีวิต
ไปตามความเคยชิน…ที่เราคุ้นเคย…
นี่หรือ…คือ…ก า ร รู้ จั ก ตั ว เ อ ง…..

(หลวงปู่ขาล ฐานวโร)

คำคม

คำคม

 

คำคม

 

คำคม

 

คำคม

 

คำคม

 

คำคม

 

คำคม

 

 

พบหน้านี้จากคำว่า:

{,คำคม คําด่าแรงๆ}

เรื่องนี้แนะนำให้คุณ

Comments are closed.